Πυ
Πυροσβεστικ πηρεσα
1ον χιλιόμετρον Ἱεράπετρας - Γρα Λυγιᾶς, Ιεράπετρα 722 00, Ελλάδα
Πληροφορίες
0 Φωτογραφίες
0 Σχόλια
Εκτίμηση
  • Διεύθυνση:1ον χιλιόμετρον Ἱεράπετρας - Γρα Λυγιᾶς, Ιεράπετρα 722 00, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο:+30 2842 020960
Κατηγορίες
  • Σταθμός πυροσβεστικής
Παρόμοιες οργανώσεις