Πυ
Πυροσβεστικ Υπηρεσα Καβλας
Χρυσοστόμου Σμύρνης 48, Καβάλα 654 04, Ελλάδα
Πληροφορίες
0 Φωτογραφίες
0 Σχόλια
Εκτίμηση
  • Διεύθυνση:Χρυσοστόμου Σμύρνης 48, Καβάλα 654 04, Ελλάδα
  • Ιστοσελίδα:https://www.fireservice.gr/el/home
  • Τηλέφωνο:+30 251 060 0380
Κατηγορίες
  • Σταθμός πυροσβεστικής
Παρόμοιες οργανώσεις