Πυ
Πυροσβεστικ Υπηρεσα Σαλαμνας
Λεωφ. Φανερωμένης 214, Σαλαμίνα 189 00, Ελλάδα
Πληροφορίες
0 Φωτογραφίες
0 Σχόλια
Εκτίμηση
  • Διεύθυνση:Λεωφ. Φανερωμένης 214, Σαλαμίνα 189 00, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο:+30 21 0468 5199
Κατηγορίες
  • Σταθμός πυροσβεστικής
Παρόμοιες οργανώσεις